Cherry Ak-47 Strain

$125.00$1,300.00

Sativa Dominant Hybrid 70% Sativa / 30% Indica

THC: 16%, CBD: 1